Klachtenbeleid

Een klacht

Erve Zoklein voert met veel passie en gedrevenheid de zorg voor jouw kind uit. Toch kan het voorkomen dat je als ouder of verzorger niet tevreden bent over de zorg die wij leveren. 

Wanneer dit zo is, dan gaan wij graag met jullie in gesprek. 
Wij hebben die visie: ‘Elke verwachting is een teleurstelling’. Dus neem ons mee in de verwachting die jullie hebben over de geleverde zorg. We kijken graag met jullie naar een oplossing.   

Je klacht kenbaar maken bij je aanspreekpunt 

Als je een idee of verbeterpunt hebt kun je dit als eerst melden bij de begeleider. Al onze cliënten hebben een begeleider als aanspreekpunt. Dit kun je mondeling doen, maar je kunt ook gebruik maken van ons ideeënformulier:

Idee-verbeterpunt-signaal-klacht 

Je aanspreekpunt zal de klacht met jullie bespreken en samen met jullie op zoek gaan naar een oplossing.  

Vertrouwenspersoon of externe commissie

Je hebt altijd het recht om gelijk naar onze vertrouwenspersoon of externe klachtencommissie te gaan. Je kunt dan jouw klacht neerleggen op de website www.erisietsmisgegaan.nl, waarbij we zijn aangesloten.

Procedure 

Meer informatie over onze procedure met betrekking tot medezeggenschap, signalering en interne klachtenhandeling vind je door te klikken op de links hieronder: 

Begeleidende brief

Procedure