Vacature Senior Begeleider

Functieomschrijving Senior Begeleider

Het begeleiden van cliënten tijdens wonen en dagbesteding op de Zorgboerderij. Als Senior begeleider geef je in- en aanvulling aan de zorgverlening binnen een kleine woongroep van cliënten met een indicatie.  Je bent het eerste aanspreekpunt en de coördinerende spin in het web rondom de cliënt.

Taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden: 

 • De Senior begeleider ondersteunt samen met collega’s en andere hulpverleners in de gezondheidszorg de cliënten bij praktische problemen in het dagelijkse leven;
 • De Senior begeleider is het aanspreekpunt binnen de woongroep voor de cliënten en signaleert directe en indirecte hulpvragen en herkent alsmede het probleemgebied die deze hulp kunnen bemoeilijken;  
 • De Senior begeleider heeft in principe dagelijks contact met zijn of haar cliënten en signaleert (individuele) ontwikkelingen en stuurt, adviseert en ondersteunt de cliënt hierbij; 
 • De Senior begeleider schakelt andere disciplines in voor advies en ondersteuning. Voldoende achtergrond- en ervaringskennis binnen het vakgebied is vereist zodat de Senior begeleider in staat is om zelfstandig te analyseren, beoordelen en te komen tot het oplossen van probleemsituaties; 
 • Het kunnen participeren in overlegsituaties ten bate van veranderingsprocessen en / of kwaliteitsverbetering is tevens een kernkwaliteit van de Senior begeleider; 
 • De Senior begeleider onderhoudt zelf en ondersteunt de cliënt bij contact met de ouders, voogd of mentor van de cliënten; 
 • De Senior begeleider ondersteunt en plant afspraken met externe partijen samen met de cliënt en is hierbij aanwezig. Uitwerkingen in handelingen: 
 • Coördinatie en begeleiding bij gedragsproblemen; 
 • Het opzetten van activiteiten, zowel binnen- als buitenhuis;  
 • Het bijhouden en opzetten van het zorgdossier van toegewezen cliënten;  
 • Senior Begeleider adviseert en ondersteunt het sociaal netwerk waar nodig ten behoeve van het goed functioneren van het systeem; 
 • Het registeren en verwerken van administratieve gegevens;  
 • Het bijhouden van ontwikkeling binnen de beroepsgroep;
 • Het ontwikkelen van de functie naar een hoger niveau;
 • Het begeleiden/inwerken van stagiaires en nieuwe medewerkers; 
 • Verantwoordelijk voor gezamenlijke huishoudelijke werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het schoonhouden van het appartement van de cliënt, gezamenlijke ruimtes, het wassen en strijken van beddengoed en kleding van de cliënten en het bereiden van de maaltijden; 
 • Flexibiliteit in het rooster, ook bij ziekte van een collega en/of calamiteit; 
 • Bereidheid tot het werken van diensten in dag- avond en weekenden volgens het rooster; 
 • De Senior begeleider initieert, participeert en denkt mee in de uitvoering van het behandelbeleid in samenwerking met de diverse behandelaren als de huisarts, gedragswetenschapper, tandarts e.d. bijvoorbeeld: 
  • Begeleiden van gegeven adviezen 
  • Evalueren van gesignaleerde resultaten 
  • Verzamelen van (aanvullende) gegevens 
  • Initiëren en uitvoeren van sociale en / of lichamelijke activiteiten zowel binnen als buiten de locatie.  


Sociale vaardigheden: 

 • Tact, invoelend vermogen en onderhandelingsvaardigheid is vereist; 
 • Sterk ontwikkeld analytisch observatievermogen om gedragsveranderingen bij de cliënt te signaleren; 
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal; 
 • Zowel schriftelijk als in woord communicatief goed ontwikkeld om relaties te onderhouden op diverse niveaus; 
 • In staat om snel te schakelen tussen communicatie met cliënten en andere betrokkenen; 
 • In staat om de-escalerend te werken; Het vermogen probleemsituaties tot een oplossing te brengen; 
 • Geduld en volharding zijn nodig bij het bespreekbaar maken van afweer en weerstand reacties bij het begeleiden van cliënten met gedragsproblematiek. Dit vraagt een hoge frustratietolerantie van de Senior begeleider; 
 • Integriteit en betrouwbaarheid is vereist met betrekking tot de kennis van vertrouwelijke cliënt gegevens; 
 • Representatief; 
 • Het flexibel opstellen ten aanzien van wisselde diensten in overleg met de eigenaar.


Risico’s: 

 • Het risico dat de hulpverlener materiële en persoonlijke schade kan oplopen in acute crisis situaties als gevolg van probleemgedrag. Er bestaat een risico op persoonlijk letsel bij interventies in acute crisissituaties.


Plaats in de organisatie: 

De Senior begeleider coacht en ondersteunt begeleiders en ondersteunend begeleiders (dier). De Senior begeleider ontvangt coaching en aansturing door de Teamleider en de eigenaren. De Senior begeleider is zelfstandig bevoegd om coördinerende taken rondom de toegewezen cliënten naar eigen inzicht uit te voeren. Te weten: 

 • Zorgt ervoor dat het zorgdossier van de cliënt ten alle tijden actueel is en voldoet aan de eisen gesteld door de organisatie danwel wet- en regelgeving. Indien dit niet het geval is wordt de teamleider hierover ingelicht; 
 • Schakelt naar eigen inzicht zelfstandig reeds betrokken behandelaren in; 
 • Schakelt in overleg met teamleider of eigenaren nieuwe behandelaren in;  
 • Voert zelfstandig opdrachten uit op zorginhoudelijk vlak van behandelaren; 
 • Onderhoudt op eigen initiatief contacten met ouders, mentor, voogd; 
 • Veranderingen in cliëntsituaties, zowel gedragsmatig, financieel, juridisch of sociaal die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de groep of organisatie op elk niveau moeten worden gedeeld met de Teamleider. Indien deze niet aanwezig is met de eigenaren.  


Functie-eisen: 

 • Opleiding op min. MBO 4 niveau; of laatstejaars HBO-opleiding; 
 • Ervaring en affiniteit met het omgaan met cliënten met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking is een vereiste; 
 • Ervaring met het werken op een zorgboerderij is een pré; 
 • Affiniteit met de verzorging van dieren en (moes)tuinen, bij voorkeur ervaring met paarden; 
 • Motiveren en inspireren; 
 • Overwicht; 
 • Met passie je werk inrichten en uitvoeren;  
 • Samenwerken met client, sociaal netwerk en andere instanties;  
 • Professioneel handelen ter alle tijde; 
 • Verantwoordelijkheidsgevoel richting eigen organisatie en client; 
 • Doorzettingsvermogen en geduld;  
 • Flexibiliteit, meebewegen met de cliënten; 
 • Geen 9 tot 17.00 mentaliteit; 
 • Plannen en organiseren;  
 • Sensitiviteit; 
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Kennis en ontwikkelingen in het vakgebied met betrekking tot de doelgroep worden bijgehouden; 
 • Een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het hebben van een rijbewijs een vereiste.  


Beloning: 

 • Deze functie is gewaardeerd volgens FWG 45.

Solliciteren?

Ben jij de uitgelezen persoon voor deze functie op onze zorgboerderij? Solliciteer dan direct door jouw CV en motivatiebrief naar ons toe te sturen! Wil je graag nog meer informatie deze vacature? Neem dan gerust contact met ons op!