Vacature Begeleider

Functieomschrijving Begeleider

Het begeleiden van cliënten tijdens wonen en dagbesteding op de Zorgboerderij. Als begeleider geef je invulling aan de zorgverlening binnen een kleine woongroep van cliënten met een indicatie. Je voert taken uit die beschreven staan in het zorgplan van de cliënten en zorgt ervoor dat cliënten zich op hun gemak voelen.  

Taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden: 

 • De begeleider ondersteunt samen met een collega en andere hulpverleners in de gezondheidszorg de cliënten bij praktische problemen in het dagelijkse leven; 
 • De begeleider reageert op signalen van individuele cliënten en schakelt waar nodig de Senior begeleider in;
 • De begeleider observeert en rapporteert in het zorgdossier van de cliënten;
 • Het verrichten van overige werkzaamheden;
 • De begeleider neemt actief deel aan het teamoverleg.


Handelingen:

 • Het opzetten en uitvoeren van activiteiten, zowel binnen- als buitenhuis; 
 • Uitvoeren van taken die voortkomen uit het zorgplan van cliënten; 
 • Begeleider bewaakt het uitvoeren van het zorgplan en stemt af met de Senior Begeleider; 
 • Begeleider houdt de verslaglegging en urenverantwoording bij volgens de binnen de organisatie gebruikte procedures; 
 • Begeleider biedt structuur, veiligheid en warmte in de woon- en werksituatie; 
 • Begeleider begeleidt cliënten bij de dag- en vrijetijdsbesteding; 
 • Begeleider ondersteunt het sociaal netwerk waar nodig ten behoeve van het goed functioneren van het systeem; 
 • Begeleider tracht zo goed mogelijk angst en agressie te voorkomen en straalt plezier en vreugde uit; 
 • Begeleider neemt deel aan teamoverleg en themabijeenkomsten.


Sociale vaardigheden:  

 • Tact, empathie, geduld, aandacht kortom het vermogen tot het “welkom en zich op het gemak” laten voelen van cliënten en naasten.  
 • Observatievermogen om gedragsveranderingen bij de cliënt te signaleren; 
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal; 
 • Zowel schriftelijk als in woord communicatief goed ontwikkeld om relaties te onderhouden op diverse niveaus; 
 • In staat om te schakelen tussen communicatie met cliënten en andere betrokkenen; 
 • In staat om de-escalerend te werken; Het vermogen probleemsituaties tot een oplossing te brengen;
 • Geduld en volharding zijn nodig bij het bespreekbaar maken van afweer en weerstand reacties bij het begeleiden van cliënten met gedragsproblematiek. Dit vraagt een hoge frustratietolerantie van de begeleider; 
 • Integriteit en betrouwbaarheid is vereist met betrekking tot de kennis van vertrouwelijke cliënt gegevens; 
 • Representatief; 
 • Het flexibel opstellen ten aanzien van wisselde diensten in overleg met de eigenaar.


Risico’s: 

 • Het risico dat de hulpverlener materiële en persoonlijke schade kan oplopen in acute crisis situaties als gevolg van probleemgedrag. Er bestaat een risico op persoonlijk letsel bij interventies in acute crisissituaties.


Plaats in de organisatie: 

De begeleider coacht en ondersteunt ondersteunend begeleiders (dier). De begeleider ontvangt coaching en aansturing door senior begeleider, teamleider en de eigenaren. De begeleider is zelfstandig bevoegd om taken rondom de cliënten uit te voeren zoals beschreven in het zorgdossier. Veranderingen in cliëntsituaties, zowel gedragsmatig, financieel, juridisch of sociaal die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de groep of organisatie op elk niveau moeten worden gedeeld met de Senior begeleider, teamleider. Indien deze niet aanwezig zijn met de eigenaren. De begeleider voert in overleg met Senior begeleider danwel teamleider de volgende taken uit: 

 • Onderhoudt contacten met ouders, mentor, voogd en behandelaren;
 • Schakelt reeds betrokken behandelaren in.


Functie-eisen: 

 • Opleiding op min. MBO 3 niveau richting zorg of welzijn.
 • Ervaring en affiniteit met het omgaan met cliënten met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking is een vereiste; 
 • Ervaring met het werken op een zorgboerderij is een pré; 
 • Affiniteit met de verzorging van dieren en (moes)tuinen, bij voorkeur ervaring met paarden;
 • Motiveren en inspireren; 
 • Met passie je werk inrichten en uitvoeren;
 • Samenwerken met client, sociaal netwerk en andere instanties;  
 • Professioneel handelen ter alle tijde;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel richting eigen organisatie en client; 
 • Doorzettingsvermogen en geduld;  
 • Flexibiliteit, meebewegen met de cliënten; 
 • Geen 9 tot 17.00 mentaliteit; 
 • Sensitiviteit;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal; 
 • Een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het hebben van een rijbewijs een vereiste.


Beloning: 

 • Deze functie is gewaardeerd volgens FWG 40.  

Solliciteren?

Ben jij de geschikte begeleider die we zoeken voor onze zorgboerderij? Solliciteer dan direct door jouw CV en motivatiebrief naar ons te mailen! Meer informatie over de vacature en onze zorgboerderij? Bel of mail ons dan!